University of Helsinki

Publications_old2

2015

  • Kumpulainen, K. & Lipponen, L. & HIlppö, J. & Mikkola, A. 2014. Building on the Positive in Children’s Lives: A co-participatory study on the social construction of children’s sense of agency. Early Child Development and Care. 184, 2, p. 211-229.
  • Lipponen, L. & Rajala, A. & Hilppö, J. 2014. Kuka pelaa ja kenen sännöillä? Ajatuksia pelien pedagogisista seurauksista. Teoksessa Oppiminen pelissä: Pelit, pelillisyys ja leikillisyys opetuksessa. Krokfors, L., Kangas, M. & Kopisto, K. (eds.). Tampere: Vastapaino, p. 145-152.
  • Leinonen, J. & Sintonen, S. 2014 Productive participation – Children as active media producers in kindergarten. Nordic Journal of Digital Literacy. 9, 3, p. 216-236. http://www.idunn.no/file/pdf/66722073/productive_participation_-_children_as_active_media_produce.pdf
  • Sairanen, H. & Kumpulainen, K. 2014. A visual narrative inquiry into children’s sense of agency in preschool and first grade. International Journal of Educational Psychology. 3, 2, p. 141-174.
  • Sintonen, S. & Kynäslahti. H. & Kairavuori, S. 2014. Spontaani kuvaviestintä nuorten arjessa. Kasvatus. 45, 5, p. 418-428. https://ktl.jyu.fi/julkaisut/kasvatus/arkisto/abstraktit5-14.pdf
  • Kumpulainen, K., & Sefton-Green, J. (2014). What is connected learning and how to research it? International Journal of Learning and Media, 4(2), 7-18. doi:10.1162/IJLM_a_00091